Прашај го тимот на Golden Art

Знаеме колку Ви е важна одлуката за вложување во стан. Знаеме и колку Ви е важно тој стан да стане дом во кој ќе ги поминувате најубавите моменти со саканите. Оттаму и мотивацијата да го создадеме овој нов сегмент на нашата Facebook страница и YouTube канал. „Прашај го тимот  на Golden Art“ ќе има за задача да даде одговор на најчесто поставуваните прашања од страна на нашите клиенти, се со цел да Ви го олесни изборот и да реши дел од Вашите дилеми.

1. Што е важно да знае еден купувач кога купува стан?

2. Каква гаранција добива купувачот при купување стан од Golden Art?

3. Каква звучна изолација вградува Golden Art?

4. Зошто Golden Art Карпош, Аеродром и Кисела Вода?

5. Каква термичка ефикасност имаат објектите на Golden Art?

6. Општи информации за идните купувачи

7. Со кои банки соработува Golden Art?

8. Здравјето на луѓето при користење гипсени материјали

9. По одобрување на кредитот, кои чекори следуваат до завршување на купопродажбата?

10. Македонија, искуство, правец?

11. Какви типови на станови најчесто проектираат архитектите на Golden Art?

12. Кој стан е фаворит на архитектите на Golden Art?