Квалитетот, истрајноста и современоста имаат ново име – URBAN GARDEN

Изградбата на нашиот комплекс Urban Garden во Аеродром, започнува! Истиот препознатлив квалитет на нова локација, во ново руво!

Следете не на Facebook, Instagram и web, нови информации доаѓаат наскоро…