Дневникот на една зграда – GA09, Аеродром

 

Време е за нов почеток! 

Со големо задоволство и гордост, ви го претставуваме објектот GA09, најновиот објект во нашето портфолио. Лоциран во срцето на населба Аеродром, на улицата „Пандил Шишков“, веднаш спроти О.У. „Блаже Конески“, GA09 ќе понуди најсовремени услови за домување по европски стандарди. 

Гаранција за квалитетот во кој ќе вложат идните станари претставува примената на Golden Art системот за градба во кој со традиција употребуваме исклучиво првокласни материјали од реномирани производители кои и самите работат по систем.

Корисни информации за објектот:
Линк до каталогот: кликнете тука
Материјали: кликнете тука
Енергетска класа: А
Катност: 

  • Bлез 1 и 2: приземје + 9 ката + поткровје
  • Влез 3: приземје + 10 ката + поткровје

Број на станови: 317 во 3 влеза
Површини на станови: 36 до 83m²
Почеток на градба: април 2020

За информации околу слободните станови, цената и останатите детали, Ве очекуваме на 071/225-888 или 075/225-888.

21.10.2020

Работите на објектот се одвиваат по посакуваното темпо. На првата ламела се прави припрема за започнување со ѕидарија на 8 кат. На втората ламела се работи на шаловање и армирање на греди и плоча на кота 18.10 или 6 кат, додека пак започнавме со ископ за ламела 3. На првата ламела до 5 кат се поставени конструкции за гипсани облоги, а пак гипсани облоги се поставени до 3 кат. На првиот кат се поставени прозорски крила во рамки и се отпочна со поставување на 2 кат.

14.10.2020

06.10.2020

Во моментов на објектот се работи на неколку позиции. На 2 кат се поставуваат рамки за прозори, на 3 кат се спроведуваат кабли во станови и се монтираат конструкции за гипсани облоги. Додека пак на 7 кат се работи на внатрешна и фасадна ѕидарија. На втората ламела се работи на шаловање, армирање и бетонирање на столбови од кота 6.50 до кота 9.40.

30.09.2020

24.09.2020

На првата ламела на првиот кат започнавме со поставување на конструкции за гипсани облоги во станови. Со внатрешна и надворешна ѕидарија сме до 6 кат, додека пак на втората ламела се работи на шеловање, армирање и припрема за бетонирање на плоча на кота 3.60.

14.09.2020

11.09.2020

Бетонирање на столбови и шаловање и армирање на плоча на ламела 2.

03.09.2020

Шаловање и армирање на плоча на ламела 2, додека пак со ѕидање на фасадата и преградните ѕидови се работи на 4 и 5 кат.

27.08.2020

21.08.2020

Ископ на ламела 2, бетонирани темели и подготовка за армирање на подна плоча на кота -7.80. Со ѕидање на фасадата и преградните ѕидови се работи на 2 и 3 кат.

12.08.2020

На објектот GA09 работите се одвиваат по посакуваното темпо. Започнавме со поставување на дрвена кровна конструкција, со ѕидање на фасадата и преградните ѕидови се работи од 1 до 3 кат. Исто така започнавме и со ископ за втората ламела.

30.07.2020

Во влезот 1 од GA09 веќе започнавме со ѕидање на надворешните и внатрешните ѕидови. За сите останати информации околу текот на изградбата, може да го погледнете ова видео.

22.07.2020

Во тек е шаловање и армирање на плоча на кота 29.70, платформа 1.000. Припрема за отпочнување со ѕидарија.

14.07.2020

Во тек е шаловање и армирање на плоча на кота 23.90, платформа 800, односно 8 кат.

07.07.2020

Шаловање и армирање на плоча на кота +21, платформа 700.

30.06.2020

24.06.2020

Шаловање и армирање на плоча на кота +12.10.

16.06.2020

Шаловање и армирање на плоча на кота +5.50.

10.06.2020

03.06.2020

Шаловање и армирање на плоча на кота 0.

20.05.2020

06.05.2020

Се прави припрема за поставување на плоча.

06.05.2020

30.04.2020

Во моментов се бетонираат темелите на објектот.

24.04.2020

Започнавме со ископ за поставување на темелите на објектот. Се работи внимателно и според сите мерки за заштита од COVID-19.