Ја сакам Македонија – интервју со Ивица Јакимовски, генерален директор на Golden Art