Дневникот на една зграда: 4°

Започнува нова приказна во Скопје! Ви го претставуваме комплексот 4°- новата димензија на модерното живеење.

4° е лоциран на потегот помеѓу бул. “3-та Македонска Бригада” и бул. “Србија” (Општина Аеродром) и го креиравме имајќи го на ум сето она што едно семејство заслужува да го има на дофат на дланка.

Создаваме средина во која секој ден ќе Ви биде исполнет со уживање!

Локација: Аеродром

Гаранција за квалитетот во кој ќе вложат идните станари претставува примената на Golden Art системот за градба во кој со традиција употребуваме исклучиво првокласни материјали од реномирани производители кои и самите работат по систем.

Корисни информации за објектот:
Материјали: кликнете тука
Енергетска класа: А

За информации околу слободните станови, цената и останатите детали, Ве очекуваме на 071/225-888 или 075/225-888.

28.07.2022

На објектот се работи активно на повеќе позиции на двете ламели. На 4 кат со гипсан малтер се малтерисуваат ѕидовите во становите, додека на 5 кат се работи на каблирање по станови. На 7, 8 и 9 кат се поставуваат фаши на столбови и греди. На ламела 2 се прави припрема за бетонирање на столбови и платна на кота -5,20.

13.07.2022

05.07.2022

23.06.2022

На објектот се работи на ѕидање на фасадни и преградни ѕидови на 9 и 10 кат на ламела 1, а со спроверување на кабли во станови сме на 3 кат.

07.06.2022

На објектот се работи на ѕидање на фасадни и преградни ѕидови на 8 кат на ламела 1, се комплетираа дупки за одвод, се работи на спроверување на кабли во станови на 1 кат.

03.06.2022

На објектот се работи на ѕидање на фасадни и преградни ѕидови на 8 кат на ламела 1, се прават дупки за одвод на 6 кат, а започнавме и со спроверување на кабли во станови на 1 кат.

18.05.2022

На објектот се работи на ѕидање на фасадни и преградни ѕидови на 6 кат на ламела 1.

05.05.2022

На објектот се работи на ѕидање на фасадни и преградни ѕидови на 5 кат на ламела 1, a се прави припрема за ѕидарија на 6 кат.

20.04.2022

На објектот се работи на ѕидање на фасадни и преградни ѕидови на 4 кат на ламела 1.

12.04.2022

На објектот се работи на ѕидање на фасадни и преградни ѕидови на 2 и 3 кат на ламела 1.

23.03.2022

Армирање и шаловање на последна плоча на ламела 1. Зидање на преградни и фасадни ѕидови на 1 кат.

17.03.2022

03.03.2022

Се работи на армирање и шаловање на столбови и платна од платформа 900 до платформа 1.000 на ламела 1.

23.02.2022

Армирање и шаловање на плоча и греди на платформа 800 на ламела 1, ископ на ламела 2.

10.02.2022

Бетонирана плоча на платформа 500. Се работи на армирање и шеловање на столбови и платна од платформа 500 до платформа 600 на ламела 1.

02.02.2022

25.01.2022

Армирање и бетонирање на плоча на кота 7.45 на ламела 1.

20.01.2022

28.12.2021

Шаловање и армирање на плоча на кота 0.0 и плоча на кота +0.18 на ламела 1.

16.12.2021

Шаловање на столбови, шаловање на платно и бетонирање од кота -5.20 до кота -4.60.

25.11.2021

Ископ, армирање и припрема за бетонирање на темели.

17.11.2021

11.11.2021

Се отпочна со ископ на новиот објект.