Голден Арт како дел од 20. Симпозиум на ДГКМ

Ни претставуваше огромно задоволство да бидеме дел од 20. Меѓународен Симпозиум на Друштво на Градежни Конструктори на Македонија (ДГКМ), најголемиот настан од областа на градежништвото во нашата земја, кој се одржа минатата недела во хотел Хилтон.
20. Симпозиум на ДГКМ овозможи рефлексија на целокупното стекнато и применето знаење во изминатите шест децении во областа на асеизмичкото проектирање, но и дискусија за предизвиците кои претстојат.