М-р. Марјан Иванов: Квалитетот на бетонот е клучот на стабилноста

М-р. Марјан Иванов зборува за бетонот како состојка на градбите која ја обезбедува и гарантира стабилноста. Каква е ситуацијата во Скопје и скопското подрачје, и како се вршат испитувањата на бетонот погледнете во нашето интервју.