Urban Garden, Аеродром
Urban Garden, Аеродром – 34-35m²
Urban Garden, Аеродром – 50-51m²
Urban Garden, Аеродром – 68-69m²
Дневникот на една зграда – Urban Garden

На јужната страна од бул. “3-та Македонска Бригада“, кон Водно, гордо ви го претставуваме станбено-деловниот комплекс URBAN GARDEN. Овој модерен и урбан комплекс, создаден со голема инспирација и внимание, има за цел да ги задоволи барањата на денешниот начин на живеење и да ja...

Прегледај