Аеродром 82,4m2

Прочитај повеќе

Аеродром 38m2

Прочитај повеќе

Аеродром 48m2

Прочитај повеќе

Аеродром 59m2

Прочитај повеќе
Аеродром 82,4m2
Аеродром 38m2
Аеродром 48m2
Аеродром 59m2
Зошто користиме само подови од природно дрво?

Кога се работи за материјали, квалитетот за нас не е избор, туку стандард од кој не отстапуваме при изградбата. Притоа, важно ни е да обрнеме внимание на секој детаљ, па затоа, ќе почнеме од онаа површина која е најподложна на оштетување – подот. Поради...

Прегледај