Аеродром 82,4m2

Прочитај повеќе

Аеродром 38m2

Прочитај повеќе

Аеродром 48m2

Прочитај повеќе

Аеродром 54m2

Прочитај повеќе
Аеродром 82,4m2
Аеродром 38m2
Аеродром 48m2
Аеродром 54m2
Дневникот на една зграда: GA07, Аеродром

Почетокот на летото скоро секогаш значи свеж почеток за убави нешта, а така е и во Golden Art, кога станува збор за ново поглавје од нашето портфолио. Ул. Пандил Шишков 22 и 24 е новата локација во населбата Аеродром, а објектот GA07 ќе ја продолжи...

Прегледај