Аеродром 82,4m2

Прочитај повеќе

Аеродром 38m2

Прочитај повеќе

Аеродром 48m2

Прочитај повеќе

Аеродром 54m2

Прочитај повеќе
Аеродром 82,4m2
Аеродром 38m2
Аеродром 48m2
Аеродром 54m2
Дневникот на една зграда – GA05, Аеродром

Објект: GA05 Локација: Ул. „Методија Шаторов – Шарло“ – Аеродром Број на станови: 128 Височина: 9 ката плус поткровје Квадратура на станови: 25–78m² во 2 влеза, влез 1 – 62 и влез 2 – 66 стана Со цел едноставно и лесно да дојдете до сите новости...

Прегледај